Jeżeli nie korzystasz z obsługi prawnej w toku bieżącej działalności, ale konsultujesz nowe przedsięwzięcia jednorazowo z ekspertami z różnych dziedzin, możesz spojrzeć na pomoc prawną jak na każdą inną konsultację ekspercką. Każdy obszar wiedzy specjalistycznej wymaga punktu odniesienia w przygotowanej przez ciebie strategii sprzedażowej. Otoczenie prawne może wymagać uwzględnienia na każdym etapie rozwoju twojego projektu.

W tym modelu proponuję konsultacje w następujących obszarach obsługi prawnej:

 • zgodność  projektu z prawem ochrony konsumentów

 • przestrzeganie prawa ochrony konkurencji

 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • zgodność projektu z prawem ochrony danych osobowych

 • prowadzenie sporów w sprawach cywilnych i administracyjnych

 • prowadzenie spraw karnych

 • prawo umów i strategie negocjacyjne

 • e-commerce

 • obsługa korporacyjna grupy kapitałowej

 • zamówienia publiczne

 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Black Twitter Icon